Потребности от Белтъци

Потребности от Белтъци


Белтъците (протеините) в организма изграждат клетките, ензимите, имунните тела и много вещества за регулиране на жизнените процеси. Освен това чрез тях се извършва пренасянето на хранителните и други вещвства във вътрешната среда на организма.
Изградени са от 20 вида аминокиселини, от които 8 незаменими. Те не се синтезират в организма и трябва да се внасят с белтъците на храната. Останалите аминокиселини се синтезират от азотни съединения.
В организма от аминокиселините се образуват белтъци, ензими и голям брой биологичноактивни вещества. Всекидневно в организма на възрастния човек се разграждат и същевременно се синтезират около 400 g белтъци.

За най-пълното използване на аминокиселините в организма е необходимо:

  • Всички незаменими аминокиселини да постъпват в балансиран вид. Установено е, че най-висока използваемост имат хранителните белтъци, които имат най-близък аминокиселинен състав до този на човешкия огранизъм. Най-висока е биологичната стойност на животинските белтъци, а най-ниска - от житните храни. Средно положение заемат бобовите, като соята е на първо място сред тях.
  • Незаменимите аминокиселини трябва да постъпват едновременно.
  • Важна роля играе и приемът на достатъчно заменими аминокиселини.

По своята биологична стойност белтъците от основните хранителни се подреждат по следния ред: яйца, месо, риба, мляко, соя, фасул, ориз, пшеница.
Обикновено при храненето се приемат белтъчни смеси. По количеството на консумираните животински белтъци може ориентировъчно да се определи биологичната стойност на белтъчната смес. В храна, богата на животински белтъци (50-60%), тя е 80%. В храна, състояща се главно от зърнени храни, биологичната стойност е 60%.
Много важен е въпросът за количествените потребности от белтъци. Задоволяването на минималните белтъчни потребности осигурява нормална обмяна на веществата. Когато те не са задоволени, азотното равновесие се нарушава. Азотът, отделян от тялото е повече от азота, приеман чрез храната, организмът заболява и тъканите се разрушават. Ето защо дългото гладуване е вредно. Минималната дневна белъчна потребност за човек с телесна маса 70 kg е 50 g, при условие, че се задоволява от белтъчна смес, съдържаща 50% животински белтък. От друга страна приемането на много големи количества белтъци е също неблагоприятно. Оптималните белтъчни потребности са 1,5 пъти по-високи от минималните. За трудоспособното население се препорчва дневен прием от 80-100 г смесен (1:1) белтък или 10,5 - 12% от необходимата енергия (Е%). Необходимостта от белтъци е по-голяма при бременност, кърмене, растеж и при възстановяване след боледуване и изтощение на организма.

Кой е Балансатор?

Опитвали ли сте изчисляване на калории с таблица? Наистина трудоемка задача. Оналайн съществуват електронни тестове и калкулатори, но при тях не можете да зададете желан баланс на хранителните вещества и количества за дадена храна.

Балансатор е не само калкулатор на калориите в храните, но и балансира вашата диета, като подбира подходящи количества и съотношения между отделните храни.

Балансатор е свръхинтелигентен софтуер, който притежава супер-силата да балансира oсновните хранителни вещества във вашето меню - протеините, мазнините и въглехидратите.

BMI

Прием, разход, препоръчителни калории

С помощта на калкулаторите можете да направите оценка на разберете какво е вашето идеално тегло, дневна необходимост от калории (препоръчителен енергиен прием), изразходвана енергия при различни физически дейности.

Поставете целите си и се осмелете да ги достигнете!

Как да отслабваме?

За да има трайни и благоприятни последици върху организма, отслабването трябва да се провежда по разумен, съобразен с човешката физиология и психика начин. На тази база са изведени долуописаните пр ...

прочети още

Здравословно Хранене

Здравословното (рационално, оптимално) хранене се основава на закономерностите, които дават биохимията и физиологията на човека. Характеризира се с: ...

прочети още

Теория на Балансираното Хранене

Основните хранителни вещества внасят енергия в организма в определена пропорция. Нормално белтъците трябва да доставят около 12% от енергията на храната, мазнините - ...

прочети още