Храни

Храна са веществата, консумирани от живите организми за да го захранват. Храната включва хранителни вещества и питейна вода. Нейна основна функция е снабдяването на организма с химически свързана енергия. Храните най-често имат естествен (растителен или животински) произход. Те съдържат въглехидрати, мазнини, белтъчини (протеини), витамини или минерали. Храните се преработват от организма, след което в преработен вид се усвояват от клетките на организма, за да произвеждат енергия, поддържат живота и стимулират растежа.

Правото на храна е човешко право произлизащо от Международен пакт за икономически, социални и културни права (чл.11, ал.1 и 2). Пактът признава правото на адекватен стандарт на живот, включително адекватно хранене. Също така и фундаменталното право на свобода от глад (ООН, 16-12-1966).

Здравословното хранене е свързано с редовно ежедневно хранене, през приблизително равноотдалечени интервали от време. Здравословното хранене трябва да включва умерени, но разнообразни по съдържание и количества храна, съобразени с индивидуалните потребности.

Цитат от Уикипедия

Вижте списък с наличните храни в hranite.info

No Results Found
Кой е Балансатор?

Оналайн съществуват електронни тестове и калкулатори, но при тях не можете да зададете предварително желан баланс и калории.

Единствено с Балансатор можете да подбирате подходящите количества и съотношения между отделните храни за оптимален баланс на oсновните хранителни вещества - протеините, мазнините и въглехидратите.

BMI

Прием, разход, препоръчителни калории

С помощта на калкулаторите можете да направите оценка на разберете какво е вашето идеално тегло, дневна необходимост от калории (препоръчителен енергиен прием), изразходвана енергия при различни физически дейности.

Поставете целите си и се осмелете да ги достигнете!